Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Němčických myslivců

31. 3. 2011

První zmínka o myslivcích v Němčicích n/H se datuje z roku 1850,kdy převážnou část pozemků vlastnil rod Meternichů.Prvním hajným měl být Němčický rodák p.František Oulehla asi v letech 1860.Další zmínky jsou až kolem roku 1917,kdy vznikla honební společenstva.Jeden z prvních honebních starostů byl p.Florián Jindřich,Další písemně doložené zprávy jsou z roku 1932 ze zápisu schůze milovníků obecní honitby v Němčicích /dřívější skutečný název /.Členem a zapisovatelem byl p.Martin Oral,nájemcem byl p.Vojtěch Kyselák.Nájem honitby v tomto roce činil 11.200 Kč.Spolek měl 20 členů z Němčic a 6 členů z Hrušky.Každý člen musel složit kauci 550 kč.V roce 1937 bylo na Němčicku uloveno 994 koroptví a 464 zajíců.V roce 1950 vznikla nová lidová myslivecká společnost.V roce 1951 se myslivci z Němčic sloučili z myslivci z Víceměřic.Honitba měla výměru 1600 ha.V roce 1951 bylo uloveno 1903 koroptví,720 zajíců a prvních 9 bažantů.Od roku 1960 bylo vlastníkem honitby JZD Němčice n/H,uživatelem myslivecké sdružení.V roce 1961 byl střelen první srnec jehož ulovil p.Josef Tesařík.Dochází k odchodu Víceměřských myslivců a MS Němčice se spojuje s Hruškou.Nové sdružení má 55 členů.Výměra honitby je necelých 1500 ha.V roce 1980 bylo uloveno 8 ks srnčí zvěře,1100 bažantů - odchytem 100 ks,zajíců odchytem 50 ks,střeleno 800 ks. V roce 1985 byl střelen na Němčicku první divočák /120 kg /.Šťastným lovcem byl pan Miroslav Vrána.V roce 1990 se myslivci z Hrušky osamostatnili.26.6.1990 vzniká nová společnost myslivecký spolek Němčice nad Hanou.Předsedou byl zvolen p.Vrána Miroslav,hospodářem p.Matoušek Pavel.V roce 1992 bylo založeno nové honební společenstvo Němčice n/H - Hruška.Němčická honitba má 1050 ha,Hrušecká 507 ha.MS Němčice n/H funguje samostatně od roku 1990 pod vedením předsedů p.Vrány Miroslava,Synka Jiřího,Ševčíka Milana a v dnešní době je spolek veden panem Buriánkem Zdeňkem.Mysliveckým hospodářem je od roku 1990 pan Matoušek Pavel.Členská základna se pohybuje mezi 20 - 24 členy. V současné době má MS Němčice n/H  k dispozici 1034 ha z toho půdní fond 1006 ha,lesní část 4 ha,vodní plocha 15 ha, ostatní 9 ha.

 viz.fotogalerie

Dodatek: Zkráceně převzato z kroniky MS Němčice n/H